ผ้าตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่

ผ้าตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่

วันนี้ อองตอง มาเขียนบทความเกี่ยวกับ ผ้าตีนจก ที่นำมาใช้ในการตกแต่งชุดใน Collection ใหม่ล่าสุด ชื่อ อัลบั้ม กิ๊ตเติงหา ในเฟสบุ๊คเพจของทางร้านนะคะ https://www.facebook.com/ongtongthailandคอลเลคชั่นนี้ ทำไมอองตองถึงได้เลือก ผ้าตีนจก หรือ เชิงตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ มาตกแต่งชุด ก็เพราะว่าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ สีสันสวยงาม การทอที่ละเอียดดูซับซ้อน ชวนหลงไหล น่าค้นหา ของตัวลวดลายและตัวผ้าที่ทอมือได้อย่างปราณีตชองภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน


อองตองขอเกริ่นประวัติความเป็นมาคร่าวๆ เกี่ยวกับผ้าเชิงตีนจก เมืองลอง จังหวัดแพร่

  เมืองลอง เป็นชุมชนโบราณ เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญเมืองหนึ่ง ทางทิศใต้ของอาณาจักรล้านนา ในยุคนั้นมีชื่อเรียกว่า เมืองเชียงชื่น ภายหลังอาณาจักรล้านนาตกเป็นประเทศราชของอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์อยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองลอง ขึ้นอยู่กับนครลำปาง จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2474 จึงได้โอนเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดแพร่
        เมืองลองในอดีตเป็นเมืองของชาวไทยยวนหรือชาวไทยโยนก ที่มีวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งด้านการแต่งกายเป็นแบบเดียวกับชาวโยนกเมืองอื่นในอาณาจักรล้านนาโดย ทั่วไป ชาวล้านนาเป็นพวกไทยยวนซึ่งมีเทคนิคและศิลปะในการทอผ้าในรูปแบบของตนเอง ผู้หญิงไทยวนนิยมแต่งกายด้วยผ้าซิ่นทอชนิดต่างๆ และผ้าซิ่นตีนจกเป็นผ้าซิ่นที่ทอขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษ โดยวัสดุที่ใช้ในการทอมีทั้งที่เป็นฝ้ายไหม ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ทอเป็นผ้าลวดลายสวยงาม
        การทอผ้าตีนจกของชาวเมืองลอง เริ่มขึ้นมานานเพียงใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าความรุ่งเรืองของเมืองลองมีมามานานกว่า 200 ปี จากหลักฐานภาพถ่ายเจ้านายฝ่ายหญิงของเมืองแพร่ในสมัยก่อนพ.ศ. 2445 พบว่า ผ้าซิ่นที่ใช้สวมใส่จะมีเชิงซิ่นเป็นตีนจก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซิ่นตีนจกที่ทอขึ้นโดยช่างทอผ้าชาวเมืองลอง นอกจากนี้หลักฐานการใช้ผ้าทอตีนจกเมืองลอง ในการแต่งกายของชาวเมืองลองยังปรากฏมานานนับร้อยปี หลักฐานนี้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดเวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง ฝีมือช่างพื้นบ้านที่มีความงามไม่ด้อยไปกว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารที่วัด ภูมินทร์ จังหวัดน่านจิตรกรรมเวียงต้า เป็นภาพวิถึชีวิตความเชื่อการแต่งกายของชาวบ้านเวียงต้า ซึ่งเป็นคนเมืองลองในยุคนั้น จากภาพจะเห็นผ้าถุงที่ผู้หญิงในภาพใช้สวมใส่เป็นซิ่นตีนจก
        วัตถุประสงค์ในการทอผ้าตีนจกเมืองลองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการดังนี้
        1) ทอเพื่อใช้เองในครอบครัว เป็นเครื่องแต่งกายใช้ประกอบเชิงซิ่นเรียกว่า ซิ่นตีนจกหรือถ้าครอบครัวใดมีฐานะดีมีเวลาว่างมาก ผู้หญิงในครอบครัวนั้นก็จะทอผ้าซิ่นเป็นลวดลายจกทั้งผืนก็ได้ สำหรับนุ่งในโอกาสพิเศษในเทศกาลต่างๆ ผู้หญิงมักทอผ้าจกเมื่อใช้ในพิธีแต่งงานของตน หรือทอไว้เป็นผ้าสไบสำหรับใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆ หรือทอเป็นของใช้สำหรับหญิงและชาย เช่น ทอจกเป็นผ้าเช็ดหน้า ทอจกเป็นย่ามใส่หมากสำหรับผู้หญิง ทอจกเป็นผ้าขาวม้า เป็นกระเป๋ามัดเอวสำหรับใส่ลูกกระสุนดินปืนเวลาออกป่าสำหรับผู้ชาย หรือว่าทำเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าจกที่ภรรยาทอให้สามี หรือหญิงสาวทอให้หนุ่มคนรักไว้พาดไหล่ใช้ในโอกาสพิเศษหรืองานพิธีเช่นกัน นอกจากนั้นยังทอไว้ใช้ในงานศพของตน โดยทอเป็นผ้าเช็ดหน้าเก็บไว้สำหรับปิดหน้าศพตนเองเมื่อเสียชีวิต หรือทอเป็นผืนใหญ่ไว้สำหรับคลุมศพของตน
        2) ผ้าที่ใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีต่างๆ เช่นทำบุญ ฟ้อนรำ แต่งงาน หรือเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะการทำบุญทางศาสนา มีการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นผ้ารวมอยู่ด้วย เช่น ไตรจีวร รัดประคต อาสะนะปูนั่ง ผ้าปูลาด เป็นต้น ทั้งผ้าที่ทอขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระและผ้าที่ทอไว้ใช้ในงานเทศกาลสำคัญ ต่างๆ จึงเป็นผ้าที่ทอขึ้นด้วยความประณีต มีสีสัน ลวดลายงดงามเป็นพิเศษ ผ้าบางผืนจะทอกันเป็นเวลาแรมปีด้วยใจรักและศรัทธา เช่น การทอผ้าจกเป็นผ้าคลุมศีรษะนาค ทอจกเป็นย่ามพระ ผ้าห่อคัมภีร์ หรือทอจกเป็นผ้าเพื่อประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยสำหรับใช้ประดับศาลา ประดับธรรมาสน์ในงานประเพณีเทศน์มหาชาติ

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ

       ผ้าจกเมืองลอง เป็นผ้าทอที่มีลวดลายและสีที่งดงาม ผ้าจกเมืองลองในอดีตส่วนใหญ่เป็นการทอเพื่อนำมาต่อกับผ้าถุงหรือที่ชาวบ้าน ภาคเหนือ เรียกว่า “ซิ่น” ทำเป็นเชิงผ้าถุงหรือตีนซิ่น ผ้าซิ่นที่ต่อเชิงด้วยผ้าทอตีนจก มีชื่อเรียกว่า “ซิ่นตีนจก” ทำให้ผ้าซิ่น มีความสวยงามแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สวมใส่
      ลักษณะของผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองมีลักษณะเด่นแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่นแต่อองตองจะพูดถึง ตีนซิ่นหรือตีนจก เท่านั้นนะคะ ก็จะใช้การทอโดยเทคนิคจก ถูกกำหนดโดยเส้นยืนดำและแดง ส่วนลายดอกใช้สีตัดกันในกลุ่มสีแบบโบราณ ตามเอกลักษณ์ดั้งเดิมผ้าตีนจกไทยวนเมืองลอง นิยมใช้เส้นใยฝ้ายและไหมสีเหลืองเป็นสีหลักในการจกตกแต่งลวดลาย นิยมเว้นจังหวะลวดลายไม่ให้ถี่แน่นจนเกินไป และนิยมจกลวดลายเฉพาะส่วนครึ่งบนของตีนซิ่นโดยเว้นพื้นสีแดงส่วนล่างไว้ ในการนำผ้าตีนจกแบบนี้ไปเย็บต่อกับส่วนหัวซิ่นและส่วนตีนซิ่น จะสังเกตได้ว่าเชิงพื้นสีแดงของผ้าตีนจก จะสัมพันธ์กับสีแดงของส่วนประกอบของหัวซิ่นทำให้ดูสวยงาม
       ผ้าจกเมืองลองส่วนใหญ่ออกแบบจัดวางลวดลายอย่างอิสระ เช่น ลายหลักที่อาจเป็นได้ทั้งลายหลักและลายประกอบ ส่วนลายประกอบก็อาจเป็นลายหลักได้เช่นกัน ฉะนั้น การเรียกชื่อลาย จึงมิได้เรียกชื่อลายที่เป็นหลักอยู่ตรงกลางผ้าเสมอไป เมื่อทอได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการแล้ว ช่างทอจะจบลงด้วย ลวดลายพิเศษเพื่อเป็นเครื่องหมายเฉพาะของผู้ทอ เรียกว่า “หมายซิ่น” เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือป้องกันการถูกลักขโมย

ลวดลายผ้าจกเมืองลอง
       การกำหนดลวดลายได้ถูกจัดไว้ 2 กลุ่ม ใหญ่ ได้แก่ ลายหลัก และลายประกอบ ดังนี้

1) ลายหลัก
       1.1) ลักษณะลายดอก
       ลายดอกของผ้าจกเมืองลองนั้นจะมีลายที่เป็นลวดลายโบราณอยู่ 12 ลาย คือ ลายนกคู่กินน้ำ ร่วมต้น ลายสำเภาลอยน้ำ ลายนกแยงเงา (นกส่องกระจก) ลายขามดแดง ลายขากำปุ้งลายขอไล่ ลายหม่าขนัด (สับปะรด) ลายจันแปดกลีบ ลายดอกจัน ลายขอดาว ลายขอผักกูด และลายดอกขอ

       1.2) ลักษณะลวดลายหลักที่เป็นลายต่อเนื่อง
       ลายต่อเนื่องของผ้าจกเมืองลองนั้น มีลายที่เป็นลายโบราณอยู่ 7 ลาย คือ ลายใบผักแว่น ลายแมงโป้งเล็น ลายโคมและช่อน้อยตุงชัย ลายขอน้ำคุ จันแปดกลีบ ลายเครือกาบหมวก ลายโก้งเก้งซ้อนนก และลายพุ่มดอกนกกินน้ำร่วมต้น

2) ลายประกอบ
       ลวดลายประกอบเป็นลายขนาดเล็ก ๆ หรือลายย่อยอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผ้าตีนจกมีความสมบูรณ์ มีอยู่หลายลาย ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะของลวดลาย ได้ 6 ประเภท คือ
       - ลักษณะลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากพืช
       - ลักษณะลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากสัตว์
       - ลักษณะลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากรูปทรงเรขาคณิต
       - ลักษณะลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากการประยุกต์
       - ลักษณะลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากสัตว์ผสมรูปแบบจากรูปทรงเรขาคณิต
       - ลักษณะลวดลายประกอบที่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากสัตว์ผสมรูปแบบจากการประยุกต์
       โดยลายประกอบทั้ง 6 ประเภทนี้ มีอยู่มากมาย เพราะได้ถูกดัดแปลงและประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อย ๆ เช่น ลายกาบหมาก ลายหางสะเปาต้นสน ลายสร้อยพร้าว ลายเม็ดแมงลัก ลายบัวคว่ำ บัวหงาย ลายดอกพิกุลจัน ลายหางสะเปานก ลายนกคุ้ม ลายขามด ลายต่อมเครือลายหางสะเปาดอกต่อม ลายฟันปลา ลายขอไล่ ลายเครือขอ ลายมะลิเลื้อย ลายเถาไม้เลื้อย ลายผีเสื้อ เป็นต้น

  การทอผ้าจกด้วยเทคนิคโบราณ
       การทอผ้าตีนจกของช่างทอผ้าชาวเมืองลองในอดีต เป็นการทอผ้าด้วยกี่หรือหูกทอผ้าแบบพื้นเมือง และทำลวดลายบนผืนผ้า โดยการใช้ขนเม่นหรือไม้ไผ่ ที่ทำปลายให้แหลมจกล้วงด้ายเส้นยืนจากด้านหลังของผ้า การทอด้วยวิธีดังกล่าวจะต้องอาศัยฝีมือ ความชำนาญและความอดทนของช่างทอผ้าจึงจะได้ผ้าที่สวยงาม  เทคนิคการทอผ้าตีนจกแบบโบราณได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่มีช่างทอผ้าเพียงบางคนเท่านั้น ที่สามารถทอผ้าด้วยวิธีนี้ เนื่องจากความยากของการทอและต้องใช้เวลานานกว่าที่จะทอได้แต่ละผืน ราคาของผ้าจึงแพงหาตลาดได้ยาก ช่างทอผ้าตีนจกเมืองลองโดยทั่วไปจึงไม่นิยมทอด้วยเทคนิคแบบโบราณนี้

การทอผ้าจกด้วยเทคนิคสมัยใหม่
       ความนิยมและความต้องการซิ่นตีนจกของบุคคลภายนอก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก แต่ด้วยลักษณะการผลิตแบบเดิมของตีนจกต้องใช้ ระยะเวลานานมากในการทอแต่ละผืน นางประนอม ทาแปง ราษฎรบ้านนามน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นคนช่างคิดช่างทดลอง จึงคิดค้นหาวิธีการย่นระยะเวลา ในการจกผ้าโดยใช้ “เหา” หรือ “เขา” ได้สำเร็จเป็นคนแรกของอำเภอลองและจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังคิดค้นวิธีออกแบบลายผ้าต่าง ๆ ทั้งลายโบราณและลายประยุกต์ เพื่อใช้กับเขาลาย ทำให้ย่นเวลาในการทอผ้าได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังง่ายต่อการทอของลูกทออีกด้วย
       การทอแบบอำเภอลอง โดยการใช้เขานี้ ชาวบ้านจะเรียกผ้าจกที่ได้ว่า “จกยกเขา” คือเป็นการใช้ลวดลายของตีนจก แต่ทอด้วยการนำเขามายกลาย แต่ขั้นตอนสุดท้ายก็ยังต้องใช้มือ คือการ หยอดสี” หรือเพิ่มเส้นด้ายสีเข้าไปตามจุดที่ต้องการ โดยใช้การจกด้ายเส้นยืนด้วยขนเม่น หรือไม้แหลมเพียงบางส่วน เพื่อให้ได้ลายที่สวยงาม เมื่อมีการนำเอาเทคนิคยกเขามาใช้กับการทอจก ซึ่งทำผ้าซิ่นโดยยกเส้นด้ายยืนในส่วนที่เป็นลายหลักและลายประกอบบางส่วนนั้น ช่วยย่นระยะเวลาการผลิตให้รวดเร็วขึ้น คือสามารถทอได้รวดเร็วกว่าการจกด้วยมือถึง 4-5 เท่า คุณสมบัติ ดังกล่าวนี้เองที่ทำให้การยกเขาตีนจกถูกใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถพัฒนาเทคนิคการทอผ้าตีนจกให้ง่ายขึ้น โดยใช้ เขาฟืม ช่วยในการทำลวดลาย และใช้เวลาในการทอผ้าแต่ละผืนสั้นลงโดยคุณค่าของผ้าไม่ได้ด้อยลง ต้นทุนในด้านแรงงานจึงต่ำกว่าการใช้เทคนิคการจกแบบเดิม ตลาดของผ้าทอตีนจกเมืองลอง จึงขยายออกไปกว้างขวางเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น

เครดิตข้อมูลจาก http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_11.php

Collection ใหม่ ในอัลบั้๊ม "กิ๊ดเติงหา" อองตองได้นำผ้าเชิงตีนจกเมืองลอง จังหวัดแพร่ และ ผ้าฝ้ายทอมือสีพื้น จาก จ.ลพบุรี สินค้าที่ได้มาตรฐานโอทอประดับ 5 ดาว

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500781776740951.1073741832.463363153816147&type=3

Comments

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-11-23 05:02:08

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-11-23 05:02:11

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-11-28 19:54:19

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-11-28 19:54:23

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-12-17 03:42:42

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-12-17 03:42:43

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-12-29 14:58:44

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-12-31 20:16:05

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2017-12-31 20:16:06

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-06 00:44:53

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-06 00:44:59

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-13 06:07:48

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-13 06:07:55

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-16 17:14:58

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-16 17:15:05

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-01-29 22:14:47

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-03 14:59:46

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-03 14:59:47

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-03 15:14:19

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-03 15:14:22

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-04 18:34:55

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-05 01:46:10

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-05 01:46:12

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-06 06:08:01

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-06 06:08:02

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-16 07:03:30

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-17 23:20:26

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-17 23:20:28

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-19 02:13:35

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-19 02:13:37

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-19 02:31:26

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-19 02:31:29

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-24 08:21:09

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-02-24 08:21:11

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-03-10 22:35:11

Comment By: ydmanyerer OLIVIER @ 2018-03-10 22:35:13

Comment By: crudnickcarl ken @ 2018-04-14 15:00:08

Comment By: crudnickcarl ken @ 2018-04-14 15:00:11

Comment By: isoltisarma OLIVIER @ 2018-04-18 03:30:40

Comment By: isoltisarma OLIVIER @ 2018-04-18 03:30:43

Comment By: crudnickcarl ken @ 2018-04-19 22:00:37

Comment By: crudnickcarl ken @ 2018-04-19 22:00:38

Comment By: isoltisarma OLIVIER @ 2018-05-01 02:36:15

Comment By: isoltisarma OLIVIER @ 2018-05-01 02:36:16

Comment By: nbaronvick ken @ 2018-05-02 02:15:23

Comment By: nbaronvick ken @ 2018-05-02 02:15:25

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-02 21:07:03

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-02 21:07:12

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-02 21:43:15

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-02 21:43:20

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-02 21:54:13

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-02 21:54:18

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-03 18:55:34

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-03 18:55:38

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-09 23:12:35

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-09 23:12:41

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-13 04:45:25

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-13 04:45:30

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-16 08:55:46

Comment By: rkiharaaric OLIVIER @ 2019-09-16 08:55:48

Please Register / Login to comment

© 2015 Ongtong.com